donderdag, 19. augustus 2010 - 21:19

'Geen structureel tekort aan rechters'

Den Haag

Sommige rechtbanken hebben moeite om de grote toestroom van zaken op te vangen, maar van een structureel tekort aan rechters is geen sprake. Dit zegt de Raad voor de Rechtspraak donderdag.

Het aantal civiele rechtszaken is door de economische crisis toegenomen, maar de instroom van zaken is dit jaar niet zo sterk gestegen als verwacht. Het huidige aantal rechters blijft voldoende om de zaken die binnenkomen te behandelen. Hoewel er over de gehele Rechtspraak gezien geen tekort aan rechters is, doen zich regionaal soms knelpunten voor, zoals momenteel bij de rechtbank Den Haag. Om ook daar rechtszaken binnen redelijke termijn af te kunnen doen, worden rechter-plaatsvervangers ingeschakeld. Een andere maatregel is de samenwerking van rechtbanken: zaken van de zwaarbelaste rechtbanken worden overgeheveld naar andere rechtbanken.
Provincie:
Tag(s):