zaterdag, 31. juli 2010 - 8:45

Geen vervolging agenten na kermisruzie in Margraten

Maastricht

Het openbaar ministerie (OM) zal geen strafvervolging instellen tegen agenten die zijn ingezet na de ruzie tussen kermisbezoekers en bewoners van een woonwagenkamp in Margraten afgelopen juni. Dit heeft het OM in Maastricht bekend gemaakt.

Bij de ruzie, die begon op de kermis en zich vervolgens verplaatste naar het woonwagenkamp aan de Dobbelsteynstraat, raakte een 18-jarige jongen gewond. Het letsel werd kennelijk toegebracht door een hondengeleider die daarbij de lange wapenstok had gebruikt. Een andere persoon werd daarbij door een politiehond gebeten.

De Rijksrecherche heeft onderzocht of de politie bij de geweldstoepassing in het algemeen en het gebruik van de lange wapenstok in het bijzonder zich inderdaad binnen deze kaders heeft bewogen. De Rijksrecherche heeft daarbij diverse politiefunctionarissen en burgers als getuige gehoord. Bovendien is door burgers beschikbaar gesteld beeldmateriaal geanalyseerd.

Vast is komen te staan dat bij het gebruik van geweld door de politie steeds conform de wettelijke regels is gehandeld. De betrokken politiefunctionarissen waren in de gegeven situatie bevoegd om geweld toe te passen. Bovendien was het gebruikte geweld in die situatie niet buitensporig. Er dreigde immers een gewelddadige confrontatie tussen 2 groeperingen, waarbij door diverse burgers werd getracht door de politielinie heen te breken.

Op basis van de rapportage van de Rijksrecherche heeft de hoofdofficier van justitie beslist dat er geen strafrechtelijke vervolging tegen één of meer politiefunctionarissen wordt ingesteld. De aangevers, de korpsleiding politie Limburg-Zuid, alsmede de burgemeester van Margraten zijn hier inmiddels van in kennis gesteld.
Provincie:
Tag(s):