donderdag, 16. december 2010 - 14:24

Gegarandeerde politie-inzet bij geverifieerde inbraakalarmen

Den Haag

Vanaf 1 januari gaat de Nederlandse politie met de hoogste prioriteit reageren op geverifieerde inbraakalarmen. Dit heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

‘Geverifieerde alarmen vanuit objecten in het land kunnen vanaf dat moment rekenen op de volle politie-aandacht, waarbij de politie binnen 10 minuten in stedelijk gebied, tot maximaal 15 minuten in landelijk gebied ter plaatse is’, aldus de politie.

Politie-inzet is schaars en met deze gerichte aanpak loopt de pakkans op, afhankelijk van de verificatie-techniek tot wel 50%. Dit betekent dat de pakkans bij daadwerkelijke politie-inzet fors toeneemt.

De politieorganisatie wordt door politieke en interne overwegingen meer en meer gedwongen tot verdergaande efficiëntie van de eigen organisatie en wenst reductie van de inzet van politieauto’s voor elektronische inbraakalarmen.

Tegelijkertijd moet de effectiviteit van politie-inzet omhoog. De politie-inzet op elektronische alarmen leidt anno 2010 dagelijks tot een pakkans van circa 10 tot 20% per situatie. Een alarmsysteem is voor de objecteigenaar een nuttig signaleringssysteem, maar heeft helaas - als bijeffect - nog te veel nodeloze politie-inzet tot gevolg. De techniek werkt wel, maar is niet feilloos in het herkennen van (potentiële) criminelen.

80% loos alarm
Jaarlijks sturen inbraaksystemen in Nederland enkele miljoenen alarmen naar de alarmcentrale. Deze meldingen worden eerst gefilterd, waarna er nog zo'n 40.000 alarmmeldingen overblijven die worden doorgegeven aan de politie. Uiteindelijk blijkt 80% hiervan loos alarm.

Investering
De aanzienlijke jaarlijkse kosten voor eigenaren van alarmsystemen voor een zorgvuldige verificatie kunnen door een eenmalige investering in technische of organisatorische aanpassingen binnen één tot twee jaar worden terugverdiend.

Als deze aanpassingen worden uitgevoerd, resulteert dit in het feit dat de politie met hoogste prioriteit naar het object uitrukt. Dat wil zeggen dat de politie door heel Nederland binnen 10 tot maximaal 15 minuten ter plaatse is.
Provincie:
Tag(s):