woensdag, 7. juli 2010 - 21:14

Gegevensuitwisseling moet grote hennepteler uitschakelen

Den Bosch

Politie, justitie en bedrijfsleven gaan gegevens uitwisselen van personen die verdacht worden van georganiseerde hennepteelt. Dat staat in het convenant aanpak georganiseerde hennepteelt dat woensdag in Den Bosch is ondertekend door minister Hirsch Ballin van Justitie.

Doel van het convenant is dat politie en justitie niet alleen de hennepkwekerijen oprollen, maar ook de achterliggende criminele samenwerkingsverbanden aanpakken. Dat kan effectiever door nog tijdens het strafrechterlijk onderzoek persoonsgegevens van de verdachten door te geven aan private partijen zoals netbeheerders en verzekeringsmaatschappijen.

Deze private partijen kunnen vervolgens de bij hen beschikbare informatie over de betrokken personen doorgeven aan de politie, zodat nog beter verbanden kunnen worden gelegd tussen personen, panden en incidenten.

De afspraken in het convenant maken een pilot met de publiek-private gegevensuitwisseling mogelijk. De pilot is aangemeld bij het CBP en past binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Politiegegevens.
De aanpak van de pilot past goed binnen de nieuwe koers die onder het huidige kabinet is ingeslagen bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad.

Motto:Spel moet uit zijn
Het motto is: ‘niet alleen de spelers moeten worden opgepakt, ook het spel moet uit zijn’. Bij de hennepteelt betekent dat niet alleen de individuele kwekerijen oprollen, maar ook de achterliggende criminele samenwerkingsverbanden (financieel) aanpakken. Aan de pilot nemen deel: de zuidelijke zes politieregio’s, Netbeheer Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

Naast minister Hirsch Ballin waren bij de ondertekening onder andere aanwezig:: Korpsbeheerder Rombouts van Brabant-Noord, Hoofdofficier Nieuwenhuizen van het parket Den Bosch, Korpschef Heeres van Midden- en West-Brabant, directeur van der Cammen van Netbeheer Nederland en directeur De Boer van het Verbond van Verzekeraars.
Provincie:
Tag(s):