vrijdag, 16. april 2010 - 16:48

Gemeente Almere start met ‘Bomenbank’

Almere

De gemeente Almere geeft, met het initiatief de bomenbank, Almeerse bomen een tweede leven in de stad. 'Via de bomenbank gaat de gemeente Almere zich meer inzetten om grotere bomen die moeten wijken, maar geschikt zijn voor herplant, te verplanten binnen de gemeentegrenzen', meldt de gemeente Almere vrijdag.

Wethouder Arno Visser (beheer en leefomgeving) heeft vrijdag 16 april het startsein gegeven voor de bomenbank. Hij verplaatste drie volwassen bomen uit Muziekwijk naar de nieuwe wijk Noorderplassen-West. De bomen zijn geplant aan de Boelijn.

Wethouder Visser: “In de bestaande stad komen de bomen inmiddels tot volle wasdom. Dan ontstaat vaak de situatie dat daar de bomen moeten worden gedund, om de boomstructuur te verstevigen. Vanaf dit jaar streven we er naar om deze bomen te herplanten in nieuwe gebieden of in wijken waar groot onderhoud plaats vindt. Dit laatste hebben we recent toegepast in De Wierden in Almere Haven. Grotere bomen geven een nieuwe wijk meteen een groener aangezicht. Groen is een belangrijk onderdeel van het woongenot en de leefbaarheid in de wijk.”

Hoe werkt de bomenbank?
De bomenbank is een lijst waarop de locaties met geschikte bomen staan. Dit zijn bomen die verplantbaar zijn en die we ergens anders kunnen hergebruiken. De lijst beperkt zich tot duurzame soorten als eik, beuk, es, plataan en linde.

De capaciteit en de variatie in boomsoorten van de bomenbank is nog beperkt. Op termijn zal de bomenbank groeien in variatie en omvang. De meeste aanplant in nieuwe ontwikkelingsgebieden blijft bestaan uit jonge kwekerijbomen. Maar de markante en opvallende plekken worden voorzien van bomen uit de bomenbank.

Almere Principles
De mogelijkheden van de bomenbank sluiten aan bij de duurzaamheidgedachte van de gemeente Almere. Het combineert de groei van de stad met de mogelijkheden die de bestaande groenstructuur al biedt. Verder gebruiken we bomen opnieuw, waar ze anders gekapt werden.

Daarnaast is het een mooi voorbeeld van een gezond systeem voor stadsinrichting. Maar vooral verbetert de inzet van de bomenbank de aantrekkelijkheid van het groen en verhoogt de waardering voor de gebieden waar de bomen een nieuwe locatie krijgen.
Provincie:
Tag(s):