donderdag, 30. september 2010 - 20:48

Gemeente kiest voor betaalbare en goede hulp aan ouderen

Tilburg

De gemeente Tilburg sluit een zorgconvenant met het Zorgkantoor Midden-Brabant van Univé-VGZ-IZA-Trias. Dat moet leiden tot goede en betaalbare zorg voor ouderen en mensen met beperkingen. En voor mensen die dakloos zijn of dreigen te worden.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Het
Zorgkantoor koopt de AWBZ-zorg in. In de praktijk zijn er nogal wat raakvlakken. Vooral in de zorg voor ouderen en mensen met beperkingen, en bij de bestrijding van dakloosheid.

In de afgelopen jaren hebben gemeente Tilburg en het Zorgkantoor regelmatig overleg gevoerd over die raakvlakken. Nu is de tijd rijp om hun samenwerkingsafspraken vast te leggen in een convenant.

Veel ouderen en mensen met beperkingen willen zo lang mogelijk in hun eigen wijk blijven wonen. Maar dat lukt alleen als er voldoende voorzieningen zijn en als familieleden of buurtbewoners iets voor hen willen doen. Een ander punt waarop gemeente en Zorgkantoor elkaar hebben gevonden is het uitbannen van dakloosheid.
Provincie:
Tag(s):