maandag, 22. februari 2010 - 12:19

Gemeente Leek over op groen gas

Leek

De gemeente Leek wil dat in 2010 75% duurzaam wordt ingekocht daarom heeft het college besloten om het nieuwe contract voor de levering van gas voor 100% te vergroenen. De gemeente Leek doet dit door te investeren in projecten die de CO2-uitstoot, die bij de productie van gas vrijkomt, volledig te compenseren.

Leek heeft in 2004 al gekozen voor groene stroom, wethouder Meindert Bouma is erg tevreden met dit besluit omdat dit een investering is in het klimaat maar ook in innovatie. Bijvoorbeeld in projecten waarbij stroom uit biogas of windmolenparken wordt opgewekt in met name landen waar duurzaamheid nog in de kinderschoenen staat als Brazilië en China.
Dit besluit past uitstekend in het klimaat- en energiebeleid van de gemeente Leek, de gemeente scoort hoog op de lokale duurzaamheidsmeter van de Milieufederatie.
Provincie:
Tag(s):