vrijdag, 12. november 2010 - 22:48

Gemeente Meppel stelt voor VION terrein te kopen

Meppel

Burgemeester & Wethouders stellen de Raad van Meppel voor het terrein en de gebouwen van het in 2009 gesloten vleesbedrijf VION aan de Galgenkampsweg te kopen. De Raad wordt gevraagd € 1.400.000 beschikbaar te stellen om met deze aankoop de regie te houden op een hoogwaardige infrastructurele en stedenbouwkundige ontwikkeling van de noordelijke stadsentree.

De doorstroming op de provinciale weg N375 staat onder druk. Vooral op de rotonde bij de watertoren. Daarom heeft de Provincie Drenthe de Gemeente uitgenodigd mee te denken over een oplossing. De Provincie wil investeren in de doorstroming van het verkeer. Een groot aantal rotondes past minder goed in het toekomstbeeld.

Daarnaast is nu sprake van vrachtverkeer dat zich langs woonbebouwing naar bedrijventerreinen beweegt. Het VION-terrein kan hiervoor een oplossing bieden. Bovendien vormt het terrein mee het stedenbouwkundige beeld van de noordzijde van de stad. Dit beeld verdient kwaliteitsverbetering en meer uitstraling, zodat het landschap, duurzaam woongebied en historisch centrum sterker verbonden worden.

Nieuwveense Landen wordt een aantrekkelijke woonlocatie met een goede aansluiting op de bestaande stad. Met een fraaie verbinding naar de vele voorzieningen in en rond het centrum. Daarom hebben Provincie en Gemeente samen onderzoek uitgevoerd naar het herprofileren van de N375 en naar alternatieve vormen van ontsluiting. Eén van de varianten is ontsluiting via het VION-terrein.

Nieuwveense Landen kan op termijn niet meer rechtstreeks aansluiten op de Steenwijkerstraatweg. De verkeersdruk wordt door de verwachte groei van de wijk te groot. Langzaam verkeer kan gebruik blijven maken van de Steenwijkerstraatweg. Het VION-terrein kan ruimte bieden aan een alternatieve ontsluiting voor overig verkeer. Een aansluiting die niet door een woonwijk loopt. Vanzelfsprekend zullen toekomstige infrastructurele wijzigingen met alle betrokkenen worden besproken.

Met de voorgenomen aankoop krijgt de Gemeente meer regie op de ontwikkeling van de noordelijke stadsentree en het transformatiegebied tussen de voorzieningen van de stad en het nieuwe duurzame woongebied. Een ontwikkeling van infrastructuur met een versterking van economische, woon- en verblijfskwaliteit. De grond wordt voor een marktconforme prijs gekocht.
Provincie:
Tag(s):