vrijdag, 20. augustus 2010 - 9:48

Gemeente Sittard-Geleen verbetert binnenklimaat klaslokalen

Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen gaat in 11 scholen uit het basis- en speciaal onderwijs met in totaal 119 groepslokalen mechanische toe- en afvoersystemen met warmte terugwinning plaatsen. Op deze manier wil zij het binnenklimaat in de lokalen verbeteren. De kosten bedragen bijna € 1.000.000 en worden voor meer dan de helft gefinancierd door het Rijk.

“Een goede en gezonde leeromgeving voor jeugd is ontzettend belangrijk”, aldus wethouder Berry van Rijswijk van de gemeente Sittard-Geleen. “In het kader van de crisisbestrijding heeft het kabinet een fors bedrag uitgetrokken voor de verbetering van het binnenklimaat op basisscholen. Door als gemeente in 2009 een subsidieaanvraag in te dienen hebben wij een aanzienlijk bedrag ter beschikking gekregen voor deze belangrijke verbeteringen aan leslokalen.” Het bedrag dat de gemeente van het Rijk heeft ontvangen wordt aangevuld met middelen uit het gemeentelijke crisisprogramma Koersvast.

De subsidieregeling met betrekking tot verbetering van het binnenklimaat op scholen geldt alleen voor scholen in het basis- en het speciaal onderwijs. Het voortgezet onderwijs moet zelf de subsidie aanvragen en voor cofinanciering te zorgen. In overleg met de scholen is besloten om voor alle scholen in de gemeente een Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) te laten opstellen. Aan de hand hiervan is de lijst met scholen en lokalen opgesteld waar voor 31 december 2010 de aanpassingen gereed moeten zijn.
Provincie:
Tag(s):