donderdag, 12. augustus 2010 - 13:58

Gemeenten halen streefcijfers inburgering

Den Haag

De uitvoering van de Wet Inburgering is zo verbeterd dat de ambities voor het te behalen aantal inburgeraars kunnen worden waargemaakt. Dit heeft het ministerie van VROM donderdag laten weten.

In de eerste helft van 2010 plaatsten de gemeenten 24.000 nieuwe Nederlanders in een inburgeringstraject. Dat zijn er 7500 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat schrijft minister Eimert van Middelkoop (Wonen en Wijken en Integratie) in een brief, die hij donderdag samen met de evaluatie van de Wet Inburgering naar de Tweede Kamer stuurt.

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat gemeenten er beter in slagen om de groep van vrijwillige inburgeraars te bereiken en te motiveren. Van de mensen die in de eerste helft van dit jaar een inburgeringscursus volgde, was 27 procent vrijwillig inburgeraar. Dat is 8 procent meer dan vorig jaar.

Van deze cursussen was 64 procent ‘duaal’: de inburgering wordt dan gecombineerd met werk, een opleiding of opvoedingsondersteuning. De ambitie om tenminste 60 procent van de cursussen duaal aan te bieden, is daarmee in de eerste helft van 2010 gehaald. Tussen 2007 en 2009 was nog minder dan helft van de cursussen duaal.

Verder is er in vergelijking met de periode 2007 – 2009 een sterke stijging van het aantal inburgeraars dat examen doet. Deden in die jaren in totaal 33.000 mensen examen, in de eerste helft van dit jaar waren het er bijna 17.000.

Van deze groep zijn ruim 12.000 mensen geslaagd, wat neerkomt op een percentage van 72 procent. De ambitie van 60 procent geslaagden is daarmee behaald. In absolute zin streven Rijk en gemeenten dit jaar naar ruim 25.000 geslaagden.

Rijk en gemeenten hebben afgesproken dat er dit jaar 56.000 inburgeraars geplaatst moeten worden. De G4 en 265 andere gemeenten krijgen een extra vergoeding, omdat zij de voor eind mei vastgestelde doelstelling hebben behaald.

De 149 gemeenten die de tussentijds afgesproken doelstelling niet haalden, krijgen alsnog een rijksbijdrage als zij op 1 september tweederde van het afgesproken aantal inburgeraars hebben geplaatst. Het aantal inburgeraars per gemeente wordt maandelijks openbaar gemaakt via de website van het ministerie van VROM.
Provincie:
Tag(s):