dinsdag, 28. december 2010 - 12:26

Gemeenten ontvangen zout via zoutloket

Den Haag

Via het zoutloket wordt komende dagen strooizout herverdeeld naar zo'n honderd gemeenten en twee provincies die in de afgelopen week bij de regionale zoutloketten een aanvraag voor strooizout hebben ingediend.

De gemeenten kunnen hiermee weer een aantal dagen vooruit. Het zout is afkomstig uit de werkvoorraad van Rijkswaterstaat.
De gemeenten zetten dit zout alleen in voor de belangrijkste wegen en mengen het zoveel mogelijk met zand.

Daarnaast biedt het zoutloket gemeenten, waterschappen en provincies een alternatief voor strooizout in de vorm van pekelwater. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat afspraken gemaakt met leverancier Akzo. Gemeenten, provincies en waterschappen die deelnemen aan het zoutloket kunnen rechtstreeks bij Akzo pekelwater bestellen. Pekelwater is een zoutoplossing in water waardoor er met het beschikbare zout vijf keer meer kan worden gestrooid.

In overleg met IPO, VNG en UvW verkent Rijkswaterstaat voor het zoutloket de markt voor alternatieve gladheidbestrijdingsmiddelen.
Provincie:
Tag(s):