woensdag, 15. december 2010 - 20:23

Gezondheidskundig onderzoek Thermphos

Provincie en GGD van Zeeland hebben voor het gezondheidskundig onderzoek rond Thermphos een adviesvraag geformuleerd aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vraag aan het RIVM is om advies te geven op welke wijze kan worden onderzocht of de emissie van Thermphos de gezondheid van de omwonenden en/of de werknemers van de omliggende bedrijven beïnvloedt of beïnvloed heeft.

Gevraagd wordt om een inventarisatie te maken van de verschillende mogelijkheden om de gezondheidsaspecten van de bewoners en werknemers te onderzoeken. Daarbij rekening houdend met de ongerustheid van de betrokkenen.

Het gezondheidskundig onderzoek staat onder leiding van een bestuurlijke regiegroep. Daarin zijn vertegenwoordigd: de gemeenten Borsele, Vlissingen, Middelburg, Provincie Zeeland, GGD Ze, RIVM en Thermphos. Mw. Miermans, wethouder gemeente Borsele, treedt op als woordvoerder van de bestuurlijke regiegroep.

Naast de bestuurlijke regiegroep zal een klankbordgroep in het leven geroepen worden. De klankbordgroep is een vertegenwoordiging van de groepen en organisaties die direct betrokken zijn bij de problematiek rond Thermphos. De klankbordgroep wordt betrokken bij het onderzoek. De precieze samenstelling is nog niet vastgesteld, maar in ieder geval zal een vertegenwoordiging worden gevraagd vanuit de dorpsraden werkgevers en werknemers, ZMf, Arbeidsinspectie en een arts.
Provincie:
Tag(s):