donderdag, 25. maart 2010 - 16:53

Gieten kan verder met OV-knooppunt en verkeersplein

Gieten

De Raad van State heeft uitspraak gedaan inzake het beroep tegen het bestemmingsplan Gieten OV-knooppunt en verkeersplein. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld.

Het ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan is deels gegrond en voor het overige ongegrond verklaard. Door bewoners is tegen het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze ingediend met een alternatieve locatie voor het OV-knooppunt. Naar het oordeel van de Raad van State had dit alternatief bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad ook in overweging moeten worden betrokken.

De Raad van State constateert dat de keuze voor de uiteindelijke locatie van het OV-knooppunt aan de zuidoostzijde van het verkeersplein correct heeft plaatsgevonden. De uitspraak heeft daarom geen consequenties voor de uitvoering.

De aanleg van het OV-knooppunt, het nieuwe verkeersplein en de fietsbrug bij Gieten kan nu worden uitgevoerd. Binnenkort wordt in Gieten een informatiebijeenkomst gehouden over de voortgang van de werkzaamheden.
Provincie:
Tag(s):