woensdag, 21. juli 2010 - 12:54

Goes krijgt nieuwe burgemeester

Goes

Afgelopen weken kreeg de Commissaris van de Koningin in Zeeland, mevrouw K.H.M. Peijs, twintig sollicitaties binnen voor de functie van burgemeester van de gemeente Goes.

Er hebben vijftien mannen en vijf vrouwen gesolliciteerd. De leeftijd van de sollicitanten ligt tussen de 35 en 56 jaar. Onder de sollicitanten zijn zeven burgemeesters.

Vier sollicitanten zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en twee zijn werkzaam in overheidsdienst. Veertien sollicitanten bekleden, al dan niet full-time, een politiek-bestuurlijke functie of hebben tot voor kort een dergelijke functie bekleed.

De politieke overtuiging van de sollicitanten is als volgt: negen CDA, zes VVD, drie PvdA, een D66, en een SGP.
Provincie:
Tag(s):