vrijdag, 18. juni 2010 - 18:54

Goes wil meedingen naar titel Europese Jongerenhoofdstad 2013

Goes

Het college van B & W van de gemeente Goes heeft ingestemd met de kandidaatstelling van Goes als Europese Jongerenhoofdstad 2013.

De titel Europese jongerenhoofdstad wordt toegekend aan een Europese stad voor een bepaald jaar. In dit jaar kan de winnende stad laten zien hoe het sociale, politieke en economische leven voor jongeren er uitziet.

Europa stimuleert de uitvoering van nieuwe ideeën en innovatieve projecten om hiermee andere Europese gemeenten te inspireren. De titel wordt toegewezen door het European Youth Forum (de Europese Jongerenraad). De titelhouder is doorgaans een stad, die in het verleden een succesvol jeugdbeleid heeft gevoerd. Onder meer Rotterdam en Turijn waren al eerder Jongerenhoofdstad van Europa.

Ook jongerenraden in Zeeland hebben hun steun betuigd aan de kandidaatstelling. Een afvaardiging van de jongerenraad Goes en de jongeren denktank van de provincie Zeeland overhandigt maandag 21 juni om 11.00 uur het inschrijfformulier aan de voorzitter van de Europese Jongerenraad in Brussel.

Goes investeert veel in samenwerking met andere gemeenten en de provincie op het gebied van jeugdbeleid. Het Goese beleid kan niet los gezien worden van deze succesvolle samenwerking. Goes wordt in haar kandidatuur daarom gesteund door de provincie Zeeland. Met de kandidaatstelling wordt aandacht gevraagd voor het Goese jeugdbeleid in het bijzonder en het Zeeuwse jeugdbeleid in het algemeen. Daarnaast wil Goes aandacht vragen voor de positie van jongeren in een landelijk en vergrijzend gebied en tegenwicht bieden aan de vanzelfsprekende focus op jongeren in grote steden. Jongeren in Europa zijn immers niet uitsluitend te vinden in grote steden, maar ook in talloze plaatsen vergelijkbaar met Goes.

Hoewel Goes qua inwoneraantal achterblijft bij voorgaande titelhouders, heeft Goes dagelijks te maken met de toestroom van meer dan tienduizend extra jongeren die in Goes hun opleiding volgen. Het aanbod op het gebied van uitgaan, sport en winkelen houdt hen ook buiten schooltijd verbonden aan de stad. Goes heeft de charme van een provinciestad, waarin het sociale leven en de ons-kent-ons mentaliteit een belangrijk plaats innemen. Door de centrale ligging van Goes in Zeeland zijn er binnen een relatief kleine straal bovendien ontzettend veel extra mogelijkheden op het gebied van uitgaan, cultuur, recreatie, werkgelegenheid, winkelvoorzieningen etc.

Goes scoort landelijk hoog op het gebied van jeugdbeleid en heeft een actieve jongerenraad. Deze zal –bij het eventueel behalen van de titel- een grote rol spelen bij de activiteiten in het feestjaar 2013.

Op 14 juli wordt bekendgemaakt welke drie steden meedingen naar de titel. In oktober wordt uiteindelijk de "winnaar" bekend gemaakt.
Provincie:
Tag(s):