zondag, 26. september 2010 - 15:57

Graf uit de Steentijd in Swifterbant aangetroffen

Swifterbant

Er is een graf gevonden met menselijke resten bij de archeologische opgraving N23 in Swifterbant. ‘Het graf is bewaard gebleven dankzij de ligging onder de grondwaterspiegel’, meldt de provincie Flevoland.

Nader archeologisch onderzoek moet uitwijzen hoe oud deze persoon is en van welk geslacht. Vanwege de ligging van het graf op een oude duin komt de datering uit in de periode tussen circa 8000 — 4500 voor Christus.

De afgelopen maanden werd duidelijk dat de duizenden stukjes vuursteen en tientallen haardkuilen die op deze plek zijn gevonden, 2.000 jaar ouder waren dan gedacht (7.000 jaar voor Christus). “Nu vinden we ook nog eens een graf met menselijke resten. Zo zie je maar dat archeologisch (voor)onderzoek bij ruimtelijke projecten, zoals de aanleg van de N23, geen overbodige luxe is. Op deze manier worden bodemschatten bewaard en dat is belangrijk voor nu en in de toekomst.” zegt Flevolands gedeputeerde cultuur René van Diessen.

Reconstructie landschap
Aan de hand van de aangetroffen voorwerpen is een goede reconstructie te maken van het landschap zoals het er uitzag op het moment dat het onder water liep. Er blijken mensen te hebben gewoond die vuursteen hebben bewerkt en pijlen hebben gemaakt.

De bewoners van de duintoppen zijn afkomstig uit de midden steentijd, de tijd van jagers en verzamelaars. Door het jaar heen trokken kleine groepen, van hooguit twintig personen, van plaats naar plaats het voedsel achterna. Geboorte en dood waren onderdeel van het leven onderweg. De levenden trokken verder, de doden bleven achter.

Begrafenisgebruiken
In de midden steentijd werd niet iedereen met zorg begraven. Losse skeletdelen komen met grote regelmaat voor bij opgravingen, al dan niet voorzien van vraatsporen. Dit geeft aan dat er kennelijk op diverse manieren tegen de doden werd aangekeken.

Deze persoon kwam in elk geval in aanmerking voor een begrafenis in een grote langwerpige kuil. Gedetailleerd onderzoek van de kuil, het skelet en de eventuele voorwerpen die er bij worden aangetroffen, zullen meer duidelijkheid geven over het begrafenisritueel.
Provincie:
Tag(s):