maandag, 8. november 2010 - 9:05 Update: 08-07-2014 1:02

Greenpeace: Europese plannen bio-energie rampzalig

Een Europese richtlijn om het gebruik van biobrandstoffen te stimuleren kan leiden tot de verwoesting van duizenden vierkante kilometers regenwoud en de extra uitstoot van miljoenen tonnen CO2.

Dit blijkt uit een groots opgezette studie (1) naar de effecten van biobrandstoffen, die vandaag wordt gepresenteerd. De richtlijn is juist bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen door het Europese verkeer te verminderen. Greenpeace roept samen met een brede coalitie van Europese NGO’s (2), de Europese Unie op om de regelgeving voor biobrandstoffen aan te passen.

In 2020 moet 10 procent van alle benzine en diesel zijn vervangen door alternatieven als biobrandstoffen of groene stroom. Nederland en andere Europese landen willen biobrandstoffen op basis van voedselgewassen als vervanging gebruiken. Daardoor ontstaat een grotere vraag naar koolzaad, palmolie, soja en tarwe. En is er tot 69 duizend km2 extra nodig voor plantages en landbouwgrond (3). Het omzetten van natuurgebieden in landbouwgrond leidt ertoe dat de CO2 vrijkomt die nu zit opgeslagen in de vegetatie en bodem. Het gaat om zeer grote hoeveelheden CO2. Voor Europa zou het gelijk staan aan tussen de 12 en 26 miljoen extra auto’s op de weg.

In Nederland debatteert de Tweede Kamer binnenkort met de regering over het Nederlandse biobrandstoffenbeleid. “Op dit moment wil de regering dat we biobrandstoffen gaan tanken die méér in plaats van minder CO2 uitstoten. Dat is het paard achter de wagen spannen," zegt Michiel van Geelen, campagneleider bossen bij Greenpeace. "Nederland en de EU moeten inzetten op klimaatvriendelijke alternatieven die niet leiden tot ontbossing en vernietiging van natuur.”

De behoefte aan nieuwe landbouwgrond vormt ook een bedreiging voor de lokale bevolking van landen waar de plantages worden aangelegd. Zij zijn van de grond afhankelijk voor hun levensonderhoud. “Europa’s energiebeleid brengt in Afrika miljoenen mensen in gevaar. Het Europese beleid is voor bedrijven een vrijbrief om in ontwikkelingslanden op grote schaal landbouwgrond op te kopen voor de productie van brandstof in plaats van voedsel. Biobrandstoffen zijn niet de oplossing voor onze energiebehoeften,” zegt Gerno Kwaks van ontwikkelingsorganisatie Niza/ActionAid

De Europese Commissie moet voor het eind van dit jaar rapporteren over hoe de negatieve effecten van biobrandstoffen worden aangepakt. Op basis van het onderzoek vragen Greenpeace en de andere NGO's aan de EU om de regelgeving voor biobrandstoffen aan te passen. De Commissie moet rekening houden met de extra CO2uitstoot die vrijkomt door de productie van de brandstoffen.

(1)Driving to Destruction, IEEP, Institute for European Environmental Policy. Dit rapport is gebaseerd op de nationale actieplannen voor hernieuwbare energie die de EU-lidstaten hebben ingediend bij de Europese Commissie en op een analyse door het onderzoekscentrum van de Europese Commissie van een reeks wetenschappelijke modellen die het indirecte landgebruik van verschillende biobrandstoffen kunnen berekenen. Het rapport heeft bewust gebruik gemaakt van conservatieve aannames voor landgebruik en CO2-uitstoot. …én model dat zeer hoge waardes aangaf voor indirect landgebruik is buiten beschouwing gelaten. Om recht te doen aan de verschillende uitkomsten van de modellen noemt het rapport zowel de lage als de hoge waardes voor landgebruik en CO2-uitstoot. Het rapport is ter controle voorgelegd aan zowel onafhankelijke wetenschappers als het wetenschappelijke bureau van de Europese Commissie om de kwaliteit van de resultaten te kunnen garanderen.
(2) Friends of The Earth, Birdlife, Greenpeace, Transport & Environment, Action Aid, Client Earth. Oxfam Duitsland, Climate Action Network Frankrijk.
(3) Dit effect staat bekend als Indirect land Use Change, ILUC. Stel dat de oogst van een bestaande palmolieplantage vanaf volgend jaar gebruikt gaat worden voor de productie van biodiesel. Dit zal dan leiden tot een tekort aan palmolie op de voedselmarkt. Om dit aan te vullen zal er ergens op de wereld een nieuwe palmolieplantage worden aangelegd, vaak ten koste van regenwoud of andere natuur. Dit indirecte effect zorgt voor extra CO2 uitstoot, die toegerekend moet worden aan de biobrandstof.

Foto: GP Novis
Categorie:
Tag(s):