maandag, 8. februari 2010 - 9:45

Greenpeace waarschuwt voor de vervuilende effecten elektrische wagens

Amsterdam

Greenpeace waarschuwt voor de vervuilende effecten van elektrische wagens die niet op groene energie rijden.

De milieubeweging dringt er bij de EU op aan dat doelstellingen opgelegd worden voor hernieuwbare energie.

Uit berekeningen van Greenpeace blijkt dat wanneer de nieuwe elektrische wagens op de gebruikelijke stroom rijden, de CO2- emissies alleen maar doen toenemen. De milieuorganisatie vreest dan ook dat de vraag naar fossiele brandstoffen en kernenergie daardoor alleen maar zullen toenemen.

De milieuorganisatie pleit voor 'slimme elektrische auto's' die door een monitorsysteem alleen kunnen opladen aan oplaadpunten die hernieuwbare energie leveren.
Provincie:
Tag(s):