maandag, 6. september 2010 - 23:57

Groen licht voor brede school

Terneuzen

Burgemeester en wethouders van Terneuzen hebben de plannen voor een brede school in de Terneuzense wijk Othene goedgekeurd. Als de verdere procedure en bouw voorspoedig verloopt, kan het multifunctionele gebouw begin 2012 de deuren openen.

Het plan voor de brede school zat al langer in de pijplijn maar liep eerder vertraging op. In de brede school komen onder meer een kinderdagverblijf met opvang voor de jongste kinderen, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang. Ook komt er een welzijnsruimte en een gymlokaal. Het ontwerp van architect Van Kampen voor het gebouw is al aan de ouders van toekomstige leerlingen en gebruikers van de kinderopvang gepresenteerd. De presentatie leidde tot veel positieve reacties.

De investering voor de bouw van de school in Othene bedraagt vijf miljoen euro. De investering in Othene volgt vele andere vernieuwingen in Terneuzen op. Zoals de nieuwbouw van de Prins Willem van Oranjeschool (2,5 miljoen euro), nieuwbouw Oude Vaart (2,5 miljoen euro) en de realisatie van drie brede scholen (waarvan één brede school in samenwerking met Clavis) in Terneuzen waarmee investeringen waren gemoeid van in totaal 8 miljoen euro.
De gemeente Terneuzen is van plan nog meer geld uit te trekken voor het onderwijs. Zo staan er investeringen gepland voor de nieuwbouw van schoolgebouwen in Biervliet en Sluiskil. In samenwerking met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wordt in Sas van Gent een brede school voorbereid in combinatie met allerlei andere voorzieningen.

Volgens wethouder Cees Liefting is het in deze tijd van bezuinigingen belangrijk toch te blijven investeren in onderwijsvoorzieningen. “Met deze investeringen bereiden we ons onderwijs voor op de toekomst. Door slim samen te werken en taken te combineren kan er een belangrijke efficiëntieslag gemaakt worden. Dit is belangrijk, te meer doordat de samenstelling van onze bevolking verandert. We investeren zodat de kwaliteit van ons onderwijs voor onze inwoners gewaarborgd blijft en waar het kan verbetert.”
Provincie:
Tag(s):