donderdag, 22. april 2010 - 15:01

Groente volkstuintjes naar laboratorium

Heerenveen

De gemeente Heerenveen laat gewassen van de volkstuintjes aan Het Meer door Alterra (Wageningen Universiteit) onderzoeken op giftige stoffen.

Uit de resultaten van een voorgaand bodemonderzoek blijkt dat in de bovengrond van delen van het complex verhoogde gehaltes aan lood zijn gemeten. In de ondergrond, het grondwater en hetoppervlaktewater van omringende sloten zijn niet of nauwelijks verontreinigingen aangetoond.

Uit risico-modellen (gebaseerd op recente wetenschappelijk onderzoek) blijkt dat gezondheidsrisico's ten gevolge van consumptie van verontreinigde voedingsgewassen niet geheel zijn uitgesloten. Let wel, dit betreft een modelmatige berekening. Daadwerkelijkeactuele risico's (als gevolg van verontreinigde gewassen) worden niet verwacht. Enerzijds gezien de bodemsituatie in het complex. Anderzijds blijkt dit uit praktijkonderzoek elders in den lande. Toch is een gewassenonderzoek gepland om dit te controleren.De resultaten van dit gewasonderzoek worden in het najaar van 2010 verwacht.
Provincie:
Tag(s):