vrijdag, 10. december 2010 - 21:38

Grootschalige controleactie in en rond Middengebied en Scheldestraat Vlissingen

Vlissingen

Bij de grootschalige controle in het Middengebied zijn donderdag 9 december tussen 10.00 en 16.30 uur 37 bekeuringen door de Politie uitgeschreven. De Belastingdienst heeft voor 351.378 euro aan openstaande vorderingen geconstateerd.

Dit zijn de resultaten van de tweede grootschalige controleactie in het kader van het interventieproject van de gemeente Vlissingen. Het project startte 23 september jongstleden met de eerste grootschalige controle. De grote controleacties zijn uitsluitend gericht op het opsporen van personen die zich niet aan de wet- en regelgeving houden.

Het hele interventieproject, dat tot eind april 2011 loopt, heeft tot doel de leefbaarheid in het Middengebied en de Scheldestraat te versterken. De gemeente Vlissingen wil aan de ene kant mensen die zich niet aan de wet- en regelgeving houden, opsporen en straffen. Aan de andere kant wil de gemeente zorgen voor maatschappelijke ondersteuning als mensen die nodig hebben.

De Belastingdienst nam vandaag 43 voertuigen in beslag, omdat belastingaanslagen niet waren betaald. De auto mag wel voor de deur blijven staan, maar er mag niet mee worden gereden voordat de belasting is afgedragen. Door een aanzienlijk openstaande belastingschuld werden 17 van de 43 auto’s daadwerkelijk weggesleept.

Bijna 10.000 auto’s werden in de buurt van het Baskenburghplein door twee scanauto’s gecontroleerd. Als er aanleiding toe was, verwezen de elf motorrijders van de Politie en de Marechaussee de auto’s en brommers naar het plein waar ze uitgebreid werden gecontroleerd. De Politie bekeurde onder anderen bestuurders die geen rijbewijs of legitimatiebewijs konden tonen. Acht bestuurders werden beboet omdat hun auto geluidoverlast veroorzaakte. Vier brommerbestuurders kregen een boete omdat hun bromfiets was opgevoerd.

De Belastingdienst constateerde 8 auto’s die onterecht op een buitenlands kenteken rijden. Als buitenlanders meer dan 180 dagen aaneengesloten in Nederland rijden, moeten zij een Nederlands kenteken aanvragen en BPM, belasting op personenauto’s en motorrijwielen, betalen. De Sociale Dienst Walcheren gaat twee zaken nader onderzoeken, omdat niet duidelijk is of de ondervraagde personen terecht een uitkering ontvangen. De Arbeidsinspectie onderzoekt drie bedrijven nader. Van twee van de bedrijven is het niet duidelijk of zij het minimumloon uitbetalen.

De actiedag werd gecoördineerd door de Politie en de Belastingdienst en maakt dus deel uit van het interventieproject. De gemeente vormt hiervoor samen met acht partijen het interventieteam. Dit zijn: de Sociale Dienst Walcheren, de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Belastingdienst, de Arbeidsinspectie, de Uitvoeringinstituut Werknemersverzekering (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Openbaar Ministerie en Politie Zeeland. Vandaag ondersteunden ook de Douane en de Koninklijke Marechaussee de partijen.
Provincie:
Tag(s):