woensdag, 3. november 2010 - 16:40

GS stemmen in met subsidieverzoek gemeente Groningen

Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) stemt in met het verzoek van de gemeente Groningen om 35 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het project Grote Markt-Forum.

Het besluit van GS wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Het bedrag is afkomstig uit het Ruimtelijk Economisch Programma Zuiderzeelijn (REP ZZL; het alternatieve pakket voor de Zuiderzeelijn). Het subsidieverzoek van de gemeente Groningen voldoet aan de criteria die gelden voor het uitvoeringskader REP ZZL. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de herontwikkeling van de Grote Markt Oostzijde, waar onder meer de bouw van het Forum deel van uitmaakt.
Provincie:
Tag(s):