dinsdag, 22. juni 2010 - 21:41

H-S steunt aanvraag voor uitbaggeren van WInschoterdiep

Hoogezand-Sappemeer

De gemeente Hoogezand-Sappemeer steunt de aanvraag die de provincie Groningen en Friesland ging doen tijdens de commissievergadering Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer, om de door de staatssecretaris toegezegde middelen beschikbaar te krijgen voor het uitbaggeren van het Winschoterdiep.

Het Winschoterdiep voldoet niet aan de gestelde eisen. De boordvoorzieningen zijn niet in orde en het kanaal bevat een groot aantal ondiepten. Dit heeft grote gevolgen voor de gebruikers van het kanaal, o.a. voor de scheepswerven en schippers.

Het gemeentebestuur van Hoogezand-Sappemeer wordt van verschillende zijden benaderd en geïnformeerd over de toenemende verslechtering van de vaardiepte en de economische gevolgen daarvan. Met name in economisch opzicht is voldoende en gegarandeerde vaardiepte van belang. Dit geldt voor alle watergebonden bedrijvigheid inclusief de scheepsbouwsector.

De provincie is eigenaar van het Winschoterdiep, maar het rijk vergoedt de exploitatie en de onderhoudskosten. De provincie is in voorbereiding voor het op orde brengen van het Winschoterdiep. Het is van groot belang dat de middelen hiervoor op korte termijn beschikbaar komen, zoals toegezegd is door de staatssecretaris op 17 februari j.l.
Provincie:
Tag(s):