woensdag, 13. oktober 2010 - 21:02

Handhavers Gelderland op pad tijdens 'Operatie Nachtuil'

Voor de vierde keer heeft de provincie Gelderland Operatie Nachtuil uitgevoerd. 'Dit is de jaarlijkse handhavingsactie bij bedrijven in de avond- en nachturen', meldt de provincie.

Maandag 11 oktober gingen 25 teams van toezichthouders en handhavers van provincie en gemeenten op pad om te controleren of bedrijven voldoen aan de milieu- en waterwetten.

Het controleren op de waterwetten was dit jaar voor het eerst mogelijk dankzij de samenwerking met de waterschappen Rivierenland, Rijn & IJssel, Veluwe en Vallei & Eem. Er zijn ruim 137 bedrijven bezocht waarbij er bij 25 bedrijven overtredingen werden geconstateerd. De samenwerking tussen provincie, gemeenten en waterschappen verliep zeer goed.

Overtredingen
Bij de geconstateerde overtredingen ging het om bedrijfsnoodplannen en calamiteitenprocedures die niet op orde waren, de verkeerde opslag van gasflessen of gevaarlijke stoffen en om bedrijventerreinen die niet goed afgesloten waren. Ook bleek er bij één bedrijf een overschrijding van de emissienorm.

Operatie Nachtuil
Operatie Nachtuil is een jaarlijkse provinciale handhavingsactie in de avond en de nacht. De actie richt zich onder andere op afvalverwerkers, scheepswerven en bedrijven die werken met chemische stoffen of deze opslaan. De handhavers hebben gekeken of de bedrijven binnen de toegestane uren werken en of ze zich houden aan de voorschriften van de milieuvergunning.

Watermonsters
De waterschappen hebben gelet op de waterlozingen die bedrijven doen. Aan de hand van genomen watermonsters wordt beoordeeld of de kwaliteit van het bedrijfsafvalwater voldoet aan de gestelde eisen. De resultaten hiervan zijn over enkele weken bekend.

Positieve reacties
Het bedrijfsleven reageert over het algemeen positief op de komst van de handhavers. Ook voor hen is het van belang om scherp te blijven, zeker op calamiteitenprocedures. Bedrijven krijgen nuttige adviezen waarmee zij hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren.
Provincie:
Tag(s):