donderdag, 26. augustus 2010 - 12:04

Harlingen veilig voor de toekomst Waterkering gereed

Harlingen

De nieuwe keermuur in Harlingen is gereed. De keermuur beschermt de bewoners voor toekomstige hoge waterstanden. De muur heeft dezelfde functie als een zeedijk en beschermt Harlingen tegen een eventuele stormvloed. Deltacommissaris Wim Kuijken heeft de nieuwe keermuur op dinsdag 24 augustus gebruiksklaar verklaard. Dat deed hij door de doorgang in de keermuur voor de eerste keer te sluiten. De doorgang wordt gebruikt om het centrum van Harlingen en de Willemshaven te verbinden. Alleen bij zeer hoge waterstanden en als de veiligheid van de stad en het achterland in het geding is, wordt de doorgang afgesloten.

Wetterskip Fryslân is in 2008 met de uitvoering van dit grootschalige project begonnen. Dagelijks Bestuurslid Harry Boon is blij met het resultaat: “Het is niet alleen een mooi bouwwerk, maar nu is ook het laatste stukje Fryslân op Deltahoogte gebracht. Een prima zaak voor de bewoners die achter de muur wonen en ook nog een fraaie stedenbouwkundige verfraaiing. Zij zijn veilig voor de nabije toekomst!”

De totale kosten van de bouw van de keermuur zijn bijna 40 miljoen euro. De komende maanden moet er nog een aantal kleine werkzaamheden aan de keermuur en de omgeving worden afgerond. Eind oktober zijn alle werkzaamheden klaar. Voor de openingshandeling heeft Wetterskip Fryslân alle omwonenden in Harlingen en anderen die bij dit project waren betrokken uitgenodigd. Ook waren er bijna 150 leerlingen van groep 8 van de lagere scholen aanwezig. Zij kregen uitleg over wat er allemaal is gebeurd om dit project te realiseren en zij kregen een rondleiding over de keermuur.
Wetterskip Fryslân aanwezig tijdens Visserijdagen

Wetterskip Fryslân staat aansluitend aan deze feestelijke dag, tijdens de Visserijdagen van woensdag 25 augustus tot en met zaterdag 28 augustus, op het Havenplein met een promotiestand. Iedereen is dan van harte welkom om uitleg te krijgen over de werkzaamheden van Wetterskip Fryslân. Daarnaast kunnen bezoekers tijdens de visserijdagen op hun gemak de fototentoonstelling over het project bekijken en een rondleiding krijgen over de nieuwe keermuur.

Voor Wim Kuijken is de opening van de nieuwe keermuur Harlingen het begin van een driedaags werkbezoek aan het deelprogramma Wadden van het Deltaprogramma. De deltacommissaris bevordert de totstandkoming en de uitvoering van het Deltaprogramma. Hij doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma aan de ministers van Verkeer en Waterstaat, VROM en LNV. Dit voorstel bevat maatregelen en voorzieningen ter beperking van overstromingen en waterschaarste.
Provincie:
Tag(s):