donderdag, 30. december 2010 - 12:01

Havenbewakingstaak verhoogd door toegenomen terroristische dreiging

Den Haag

Met de langer toegenomen wereldwijde terreurdreiging is de havenbewakingstaak van de Koninklijke Marine opgevoerd.

Vanaf 1 januari 2011 heeft de Duik- en Demonteergroep van het maritiem krijgsmachtdeel permanent twee duikpelotons paraat voor bewaking onder water in de Nederlandse havens.

Bij een verhoogde terroristische dreiging moet de marine binnen 48 uur twee duikpelotons kunnen leveren van ieder 32 duikers, zodat twee afzonderlijke havens gelijktijdig kunnen worden bewaakt. “Het duikpeloton kan objecten, zoals een schip of een stuk haven dat is aangemerkt als potentieel doelwit, beschermen tegen dynamische of statische dreigingen”, aldus de commandant DDG, kapitein-luitenant-ter-zee Bart Visser. “Hiertoe kunnen de duikers een preventief explosievenonderzoek uitvoeren, maar ook kunnen ze een object onder water beveiligen tegen inkomende dreigingen.”
Provincie:
Tag(s):