woensdag, 3. februari 2010 - 10:18

Heerlen helpt hoger opgeleide vluchtelingen

Heerlen

De gemeente Heerlen gaat met de Stichting voor Vluchteling Studenten UAF samenwerken om hoog opgeleide vluchtelingen te begeleiden naar studie en werk. Heerlen is daarmee de eerste gemeente in Nederland die speciale aandacht besteedt aan vluchtelingen die in hun land van herkomst een hoge opleiding hebben afgerond of die door omstandigheden hebben moeten afbreken.

In Heerlen is sprake van een tekort aan goed opgeleide mensen. Door vergrijzing en krimp wordt dit tekort alleen maar groter. Dat betekent dat iedereen die nu aan de kant staat in de toekomst hard nodig is. Daarom wil Heerlen alle kansen benutten om mensen met een hoog niveau voor te bereiden op een plek op de arbeidsmarkt.

De doelgroep hoger opgeleide vluchtelingen is een bijzondere doelgroep. Zij hebben vaak veel kwaliteiten, maar door de vlucht uit hun vaderland, kunnen ze daar in Nederland vaak onvoldoende gebruik van maken. Ze hebben bijvoorbeeld hun studie niet helemaal kunnen afronden of hun diploma’s sluiten niet helemaal aan op de eisen die in Nederland worden gesteld.

UAF is een particuliere stichting voor vluchtelingstudenten op WO-, HBO- of MBO niveau. UAF betaalt een deel van de studiekosten en ondersteunt de vluchtelingen bij de studie en het vinden van een baan en/of stage. De gemeente verleent UAF een subsidie van maximaal 3000 euro per persoon als tegemoetkoming in de te maken kosten.
Provincie:
Tag(s):