zondag, 26. september 2010 - 16:10

Heerlense bassisscholen krijgen Limburgse lesboekjes

Heerlen

In Heerlen worden maandag op de Martinusschool de eerste dialect lesboekjes ‘Dieng ege taal’ uitgereikt aan leerlingen van groep 8.

Op de middelbare scholen zijn Heerlense dialectboekjes al een jaar in gebruik. Nu krijgen ook basisscholen de gelegenheid het dialect op te nemen in hun lesprogramma. De nieuwe lesboekjes zijn speciaal ontwikkeld voor basisscholen met als doel kinderen op een speelse manier te laten kennismaken met het Heerlens dialect. Via opdrachtjes worden ze gewezen op het dialect in hun directe omgeving en leren ze woordjes vertalen van het Nederlands naar het Heëlesj.
Provincie:
Tag(s):