dinsdag, 27. juli 2010 - 13:33

'HEMA speelt voor dokter'

Amsterdam

Filiaalmanagers van HEMA zetten werknemers onder druk bij het inroosteren en ziekmeldingen. FNV Bondgenoten krijgt hier steeds meer signalen over van werknemers bij filialen in Noord-Nederland en is woedend.

Er zijn al langer klachten over roostering en een toename van de werkdruk bij HEMA.

De werkdruk neemt toe doordat werknemers steeds flexibeler moeten inroosteren. Ook bepaalt niet de arboarts, maar de HEMA-manager of een werknemer ziek genoeg is om thuis te blijven. Gea Lotterman, bestuurder FNV Bondgenoten: "Ik heb al veel meegemaakt als vakbondsbestuurder, maar een werkgever die op de stoel van de arboarts gaat zitten?"

Klachten
Er waren al veel klachten over flexibel inroosteren en overplaatsen van vaste krachten naar andere filialen. Hun plaats wordt niet, of door een stagiaire of vakantiehulp, opgevuld. Werknemers hebben nauwelijks tijd om deze krachten in te werken.

Ziekteverlof
Onlangs kregen werknemers van HEMA een brief met richtlijnen voor "ziekteverlof". Onduidelijk is wat het bedrijf hiermee bedoelt. Lotterman: "Betekent dit dat werknemers een aantal uur per jaar verlof hebben die ze moeten inzetten als ze bijvoorbeeld griep hebben?"

Manager
De brief meldt verder dat werknemers dit verlof bij de filiaalmanager of diens assistent moeten aanvragen. Hij/zij vraagt naar de aard van de klachten en of een werknemer al een aspirine heeft genomen. En vervolgens bepaalt hij/zij of een werknemer alsnog moet komen werken.

Ziekteverzuim
HEMA constateert dat het ziekteverzuim te hoog is, vergeleken met het landelijke gemiddelde. Lotterman: "De oplossing ligt niet in het verder onder druk zetten van personeel. Er zijn zat parttimers die graag meer uren willen werken, maar uitbreiding van hun contracturen zit er niet in."

Informatiebijeenkomst
FNV Bondgenoten gaat werknemers informeren over hun rechten tijdens bijeenkomsten. De bond wil ook een gesprek met de HEMA-directie om deze kwesties aan de orde te stellen.

Foto Archief
Provincie:
Tag(s):