woensdag, 22. december 2010 - 22:22

Hengelo niet onder preventief toezicht provincie Overijssel

Hengelo

Hengelo krijgt geen preventief toezicht van de provincie. Dit heeft de gemeente Hengelo woensdag laten weten.

Het college van gedeputeerde staten heeft afgelopen dinsdag het definitieve besluit genomen over de vorm van het financiële toezicht op de Overijsselse gemeenten. Voor Hengelo dreigde even het preventief toezicht, maar dat is dus van de baan.

Het voornemen tot preventief toezicht was gebaseerd op de constatering van GS dat Hengelo te verwachten negatieve ontwikkelingen in de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand niet meerjarig in de begroting had verwerkt.

Naar het oordeel van GS was daardoor dus sprake van een niet sluitende begroting. Die constatering was op zich juist: die ontwikkelingen waren in de aan de raad aangeboden begroting wel gemeld, maar door onzekerheid over het structurele karakter ervan nog niet cijfermatig verwerkt.

Rekening gehouden met meevallers en tegenvallers
Burgemeester en wethouders vonden dat op zich geen probleem, omdat in een breder financieel kader wel degelijk rekening wordt gehouden met dit soort financiële tegenvallers in de komende jaren.

Die verwachtingen zijn ook de reden voor de bezuinigingstaakstelling (oplopend tot vijftien miljoen euro in 2015) waarover bij de begrotingsbehandeling met de raad uitdrukkelijk is gecommuniceerd. Daarnaast kon een - even groot - positief effect uit het gemeentefonds nog niet in de ontwerpbegroting worden verwerkt.

Past binnen toezichtskader
Het voorgenomen besluit van GS bood nog de ruimte om een en ander te repareren. Belangrijkste eis daarvoor was dat de gemeenteraad vóór 1 april 2011 alsnog een sluitende begroting 2011 dan wel sluitende Meerjarenbegroting vast gaat stellen én op korte termijn aan GS aangeeft hoe dat zal worden gerealiseerd.

Het college van B en W pakt dit op door zowel de negatieve als positieve ontwikkelingen ook formeel te verwerken in de begroting. Dan past deze alsnog binnen het aangescherpte toezichtskader van de provincie. De al jaren bestaande toezichtsvorm — toezicht achteraf — blijft daarmee voor Hengelo ook in 2011 van kracht.

Naar verwachting
‘Het college is blij dat de provincie preventief toezicht niet nodig vindt voor Hengelo. Daar hadden we overigens alle vertrouwen in’, reageert wethouder Wieger Mulder. ‘We kunnen de gewenste extra cijfers vrij gemakkelijk aanleveren aan de gemeenteraad.’
Provincie:
Tag(s):