vrijdag, 15. oktober 2010 - 21:33

Herstel oude landschap Ten Arlo met geld TenneT-compensatiefonds

Met de onthulling van een art impression met het toekomstige beeld van de esbrink in Ten Arlo zetten de provincie Drenthe, gemeente De Wolden en TenneT vrijdag 15 oktober de eerste stap voor de versterking van de cultuurhistorische waarden van het oude landschap. Gedeputeerde natuur en landschap Rein Munniksma is verheugd over de samenwerking met TenneT: “Juist in deze tijd zijn private investeerders als TenneT van belang voor het behoud en herstel van natuur en landschap in onze provincie. De waardevolle gebieden rond de Reest krijgen zo alsnog extra aandacht.”

Naast het herstelplan Ten Arlo krijgen ook andere natuur- en landschapsprojecten in Zuidwest Drenthe een financiële bijdrage uit het TenneT-compensatiefonds. Onder meer de verbetering van de groenstructuren rond Koekange, het herstel van de erven in het Reestdal, de stadsrand Meppel nabij de Reest, het Vlinderommetje Zuidwolde en de restauratie van boerderij Eesinge nabij Meppel. Al deze projecten zullen eind 2011 uitgevoerd zijn en worden gecompenseerd uit het compensatiefonds.

Ten Arlo is een buurtschap tussen Zuidwolde en Hoogeveen dat de status heeft van beschermd dorpsgezicht en aangemerkt is als archeologisch waardevol gebied. Met het geld uit het TenneT-compensatiefonds wordt de komende jaren gewerkt aan het herstel van het halfopen karakter van de esbrink, onder meer door het fors uitdunnen van de beplanting en het verwijderen van bosjes en onderbeplanting. Ook worden de oude, onverharde verbindingen vanaf de brink naar onder meer Huize Echten, het Drents plateau en de weiden en boerderijen in Ten Arlo begaanbaar gemaakt en het omliggende landschap hersteld. Om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreanten, komen er informatieborden, zitbanken en picknickplaatsen. De gemeente De Wolden is tevreden met de plannen. Wethouder Jan ten Kate: “De versterking van de verschillende elementen in en om de brink geeft een flinke impuls aan het landschap van Ten Arlo en omgeving. Daar mogen we met zijn allen trots op zijn.”

Het TenneT-compensatiefonds, dat opgericht is door elektriciteitstransporteur van het landelijke hoogspanningsnetwerk TenneT, is bedoeld als compensatie voor het instandhouden van de hoogspanningslijn tussen Hoogeveen en Zwolle. In totaal krijgt de provincie Drenthe 6 miljoen euro uit het fonds voor projecten ter verbetering van de kwaliteit van het landschap in Zuidwest Drenthe. De provincie Drenthe, TenneT en diverse projectpartners werken er de komende jaren hard aan om de projecten te realiseren.
Provincie:
Tag(s):