woensdag, 28. juli 2010 - 14:27 Update: 08-07-2014 0:31

Hirsch ballin versterkt aanpak computercriminaliteit

Den Haag

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil burgers in meer gevallen beschermen tegen misbruik van computergegevens. Technische ontwikkelingen maken het steeds eenvoudiger vertrouwelijke informatie uit een computer over te nemen en op het internet te zetten waarmee die gegevens voor grote groepen toegankelijk worden.

Dat is schadelijk voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burgers en daarom is verruiming van strafrechtelijke bescherming noodzakelijk, zo blijkt uit een wetsvoorstel dat de bewindsman vandaag voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd.

Een jaar gevangenisstraf voor stelen van gegevens

Het wordt strafbaar - met een gevangenisstraf van maximaal een jaar - als iemand rechtmatig toegang heeft tot een computer en daaruit niet openbare gegevens zonder toestemming overneemt. Bijvoorbeeld een medewerker van een bedrijf of instelling die opzettelijk persoonlijke gegevens van een bekende Nederlander kopieert met de bedoeling ze aan een ander te verkopen. Overigens was het overnemen van informatie al strafbaar voor medewerkers bij een aanbieder van een telecommunicatienetwerk of - dienst.

Hirsch Ballin ziet aanleiding het overnemen van gegevens in het algemeen strafbaar te stellen.
Categorie:
Tag(s):