dinsdag, 4. mei 2010 - 11:13

Hoge boetes voor uitgevers van landelijke dagbladen

Amsterdam

De uitgevers van de landelijke dagbladen De Volkskrant, De Telegraaf, Trouw en Algemeen Dagblad moeten hoge boetes betalen aan de minister van Sociale Zaken. De minister had de uitgevers de boetes opgelegd, omdat een groot aantal vreemdelingen als dagbladbezorger aan het werk was, zonder dat voor hen zogenoemde tewerkstellingsvergunningen waren afgegeven.

De Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw zijn de minister ieder een boete van € 224.400 verschuldigd. De Telegraaf moet een boete van € 298.000 betalen. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dinsdag 4 mei bepaald in een aantal zaken die waren aangespannen door minister Donner.

De Raad van State is van oordeel dat de uitgevers zijn aan te merken als werkgever van de dagbladbezorgers. De Raad van State verwijst daarbij naar een eerdere uitspraak van 17 maart jl. waarin hij oordeelde dat de uitgevers bij de distributiebedrijven invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken rond de huis-aan-huis bezorging van de door hen uitgegeven dagbladen. Daarom mocht de minister niet alleen de distributiebedrijven, maar ook de uitgevers voor deze overtredingen beboeten, aldus de hoogste bestuursrechter.
Provincie:
Tag(s):