donderdag, 11. november 2010 - 11:26

Hoge opkomst bij DNA onderzoek in Meppeler moordzaak

Meppel

De afgelopen dagen is het onderzoeksteam van de moordzaak Reestlaan Meppel bezig geweest met het afnemen van DNA bij een groep van 349 mannen. De afname van DNA is goed verlopen en het opkomstpercentage is zeer hoog.

Van de opgeroepen mannen heeft 3% geweigerd. In verhouding tot andere DNA onderzoeken is dit percentage laag te noemen. Daarnaast is, om diverse redenen, een groep van 28 betrokkenen niet op komen dagen op de afgesproken tijdstippen. Deze betrokkenen hebben wel aangeven mee te willen werken aan het DNA bevolkingsonderzoek. Met hen worden dan ook nieuwe afspraken gemaakt voor de afname van DNA.

Verder heeft het team enkele personen niet kunnen bereiken omdat zij geëmigreerd zijn naar het buitenland of daar tijdelijk verblijven. Met deze mensen gaat het team alsnog proberen contact op te nemen.

Het Openbaar Ministerie en het onderzoeksteam is zeer tevreden met het percentage dat heeft meegewerkt aan dit DNA-bevolkingsonderzoek. De verwerking van alle informatie zal zeker nog enkele weken in beslag nemen.
Provincie:
Tag(s):