dinsdag, 21. december 2010 - 21:53

Hoogeveen wil multifunctionele wieleraccommodatie

Hoogeveen

Hoogeveen staat positief tegenover het realiseren van een multifunctionele wieleraccommodatie ten westen van de wijk Erflanden. Deze veelzijdige wielerlocatie met regionale betekenis moet in de toekomst plek gaan bieden aan een MTB-parcours, een gecombineerde skeeler-ijsbaan en een parcours voor BMX.

Het haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat alle gewenste faciliteiten zijn in te passen op de beoogde locatie. Het college heeft daarom besloten om groen licht te geven voor de volgende stap, namelijk het vinden van voldoende financiële middelen. Aanleiding voor de multifunctionele wieleraccommodatie is de verplaatsing van wielervereniging De Peddelaars vanuit het Bentinckspark.

Samen met de gemeente De Wolden wordt een businessplan gemaakt waaruit moet blijken of het plan financieel haalbaar is. Volgende wethouder Klaas Smid is dit een unieke kans voor beide gemeenten om op de gemeentegrens een breedte- en topsportlocatie te maken. Wethouder Liesbeth Koster van de gemeente De Wolden: “De samenwerking met onze buurgemeente Hoogeveen is een mooi voorbeeld van twee gemeenten die elkaar weten te vinden bij het maken van dergelijke plannen.” De veelzijdige wielerlocatie met een regionale betekenis past ook goed in het Olympisch plan van de provincie Drenthe. En de wielerbond (KNWU) en het Centrum voor Topsport en Onderwijs in Heerenveen zien goede kansen om een regionaal trainingscentrum voor de wielersport op te richten.

Een belangrijke opgave is de landschappelijke inpassing van de wielerbaan in het gebied, in samenhang met de langetermijnplannen voor de zandwinplas. Uiteindelijk moet het hele gebied een recreatieve functie krijgen, waarvan de inwoners van Erflanden direct kunnen profiteren. Een mogelijke toekomstige ontwikkeling is een kleinschalige horecavoorziening bij de wieleraccommodatie in combinatie met wandel- en fietsroutes

Om de plannen te kunnen realiseren is nog één belangrijke voorwaarde nodig, namelijk voldoende financiële middelen. Zowel de gemeente De Wolden als Hoogeveen heeft momenteel geen middelen gereserveerd om te investeren in deze wieleraccommodatie. Gelet op de grote betrokkenheid en draagvlak bij externe partijen is de verwachting dat een groot deel van deze investering bij externe partners gevonden kan worden. Op basis van de businesscase moet blijken dat het plan met externe financiering haalbaar is. Volgend jaar moet de businesscase uitgewerkt en uitgevoerd worden. Als de plannen financieel rondkomen en de gemeenteraad akkoord gaat, kan een bestemmingsplanprocedure worden gestart voor de realisatie van de wielerbaan.
Provincie:
Tag(s):