woensdag, 8. december 2010 - 21:25

Hoogeveen wil naar één peuterspeelzaalorganisatie

Hoogeveen

In de gemeente Hoogeveen wordt gewerkt aan het samengaan van de peuterspeelzaalorganisaties.

Op dit moment kent Hoogeveen twee peuterspeelzaalorganisaties; de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hoogeveen (SPGH) en de Stichting Peuterspeelzalen Buiten Hoogeveen (SPBH). De besturen van deze stichtingen hebben zich uitgesproken voor het realiseren van een fusie van beide stichtingen en tot 1 organisatievoor peuterspeelzaalwerk te komen.

Een bestuurlijke fusie tussen SPGH en SPBH is de eerste stap in het fusietraject. Het uiteindelijke doel is om te komen tot volledige integratie van de beide peuterspeelzaalorganisaties in de gemeente Hoogeveen. Hiervoor wordt een nieuwe bestuursstichting opgericht, die ook een nieuwe naam krijgt. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd uit de groep van huidige bestuursleden van SPGH en SPBH.

De bestaande stichtingen SPGH en SPBH blijven in stand tot het moment dat de volledige integratie van beide peuterspeelzaalorganisaties in de gemeente Hoogeveen is afgerond. Wel is de nieuwe stichting bestuurlijk verantwoordelijk voor beide peuterspeelzaalorganisaties. Tot de definitieve fusie worden zaken als personeel, locaties en financiën in een nader te bepalen fasering overgebracht in de nieuwe stichting

Het is voor inwoners van de gemeente makkelijker om één sterke aanbieder van het peuterspeelzaalwerk te hebben. Inhoudelijk kan beter invulling worden gegeven aan gemeentelijk beleid en de nieuwe wet- en regelgeving. Ook ontstaat er op deze manier een sterkte partner in het overleg met het onderwijs en andere bij peuters betrokken instellingen. Tot slot kunnen zo ook de voorwaarden, zoals tarieven en tijden, beter op elkaar afgestemd worden. Zo gaat de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk omhoog.
Provincie:
Tag(s):