woensdag, 8. september 2010 - 22:35

Hoogwaterbrigade oefent weer met ‘stadsmuurwaterkering’ Kampen

Kampen

De jaarlijkse oefensluiting van de waterkering Kampen-Midden vindt dit keer plaats op woensdag 22 september. ‘De zogeheten Hoogwaterbrigade van het Waterschap Groot Salland zal deze dag trainen met het opbouwen en afbreken van de mobiele waterkering’, meldt het waterschap Groot Salland woensdag.

Op woensdag 22 september wordt op het oefengedeelte, gelegen tussen de Buitenhaven en de Bovenhavenstraat, door de gemeente Kampen een rijverbod ingesteld van 19.00 tot 23.30 uur. Gedurende de oefening zal het verkeer worden omgeleid.

Informatie over parkeren tijdens de oefening
Enkele dagen voorafgaand aan de oefening worden tijdelijke informatieborden geplaatst door de gemeente. Dit wordt gedaan om bewoners en bezoekers te informeren over de oefening.

Tijdens de oefening mag een auto geparkeerd staan in een parkeervak, dit geldt voor bewoners en bezoekers. Tijdens de oefening kan/mag de auto niet verplaatst worden.Bewoners en bezoekers die op het tijdstip van de oefening de auto willen/moeten gebruiken worden geadviseerd de auto buiten het oefengebied te parkeren.

Losse elementen
De 'waterkering' Kampen-Midden is in totaal zo'n twee kilometer lang. Over een afstand van ruim anderhalve kilometer is de oude stadsmuur van Kampen geschikt gemaakt als waterkering.

Op plaatsen waar straten en pleinen de muur onderbreken, bestaat de kering uit losse elementen die bij (dreigende) hoge waterstanden afgesloten moeten worden. In totaal telt de kering 84 beweegbare elementen.

Daarnaast moeten op 220 plaatsen waterkerende voorzieningen in of aan woningen worden geplaatst om een geheel sluitende waterkering te realiseren. Met jaarlijkse oefeningen houdt het waterschap de procedures en de organisatie van het sluiten van de kering up to date.

Tijdens de oefening worden klepkeringen omhoog gezet, waterkerende muren van aluminium schotbalken gebouwd en hefschuiven in stegen handmatig omhoog gehesen. Daarnaast trainen de teams van de Hoogwaterbrigade met het aanbrengen van vloedplanken en afdichtplaten van ventilatieroosters en kelderruimtes.
Provincie:
Tag(s):