zondag, 15. augustus 2010 - 14:43

Hulpofficier politie geschorst

Roermond

Een medewerker van het politiedistrict Midden-Limburg is vorige week donderdag donderdag 12 augustus buiten functie gesteld omdat hij vermoedelijk langere tijd handelingen als Hulpofficier van Justitie (Hovj) heeft verricht terwijl hij wist dat hij niet meer over een geldig Hovj-certificaat beschikte. Dit heeft de politie bekend gemaakt.

Afgelopen juni heeft de Raad van Korpschefs aan alle politieregio's verzocht om een onderzoek in te stellen naar de certificering van de als Hulpofficier van Justitie (Hovj) werkzame politieambtenaren. Aanleiding voor dit onderzoek was het feit dat in enkele regio's geconstateerd was dat er gevallen waren, waarin onbevoegd ambtshandelingen verricht waren die zijn voorbehouden aan daartoe bevoegde Hulpofficieren van Justitie. De betreffende politieambtenaren beschikten niet over het vereiste geldige certificaat, dat iedere drie jaar vernieuwd dient te worden door daarvoor een examen af te leggen. Ook in de politieregio Limburg-Noord is begonnen met dit onderzoek dat ook nog niet is afgerond.

Inmiddels heeft dit de aandacht van het Openbaar Ministerie, dat ook verzocht heeft om een onderzoek dienaangaande. Het onbevoegd handelen kan immers voor lopende en reeds afgedane strafzaken ernstige consequenties hebben.
Provincie:
Tag(s):