donderdag, 29. april 2010 - 8:02

Inspraakprocedure geluidsaneringsprogramma “Zeeuwse lijn” van start

Zeeland

Vanaf 29 april 2010 legt ProRail het aangevulde ontwerp-geluidsaneringsprogramma “Zeeuwse lijn” gedurende zes weken in verschillende gemeenten ter inzage.

Het gaat daarbij om geluidsmaatregelen op en langs de spoorlijn tussen Roosendaal en de aansluiting met de Sloelijn, bij Goes. De spoorlijn loopt door de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal. De inspraakperiode loopt tot en met 9 juni 2010. Halverwege de inspraakperiode organiseert ProRail vier informatieavonden voor omwonenden en andere belanghebbenden.

ProRail heeft eerder al, in november 2009, een ontwerp-geluidsaneringsprogramma opgesteld. Er is nu, in opdracht van het ministerie van VROM, aanvullend onderzoek verricht. De resultaten hiervan zijn verwerkt in het geluidsaneringsprogramma.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerdere saneringsprogramma van 26 november 2009 zijn:
1. De kosten/batenanalyse van de geluidsmaatregelen is opnieuw uitgevoerd 2. Het aantal betrokken woningen is aangepast aan de meest recente inzichten.

Tevens is nagegaan of de maatregelen die ProRail al genomen heeft langs de Zeeuwse lijn, zoals raildempers en geluidschermen, ook volgens de huidige wetgeving en prognose nog afdoende zijn. Uit het onderzoek blijkt dat op een aantal locaties aanpassingen nodig zijn. De aanvullende maatregelen zijn opgenomen in het geluidsaneringsprogramma. Het programma geeft ook een overzicht van woningen waar na het treffen van geluidsmaatregelen nog niet aan de eisen wordt voldaan. Voor deze woningen wordt een zogenaamde hogere waarde op grond van het Besluit geluidhinder vastgesteld.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 9 juni 2010 een zienswijze indienen. Aan de hand van de ingediende zienswijzen wordt het definitieve geluidsaneringsprogramma opgesteld. Dit saneringsprogramma wordt ter besluitvorming aangeboden aan de minister van VROM.

Informatiebijeenkomsten
Tijdens de periode van ter inzage legging organiseert ProRail vier informatiebijeenkomsten.
 Maandag 17 mei 2010, gemeente Roosendaal; City Hotel Goderie, Stationsplein 5a in Roosendaal
 Dinsdag 18 mei 2010, gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht; Zalencentrum De Raayberg, Antwerpsestraatweg 267 in Bergen op Zoom
 Woensdag 19 mei 2010, gemeenten Reimerswaal en Kapelle; Dorpshuis De Meiboom, Kerkpolder 30 in Krabbendijke.
 Donderdag 20 mei 2010, gemeente Goes; Hotel Terminus, Stationsplein 1 in Goes.

De avonden beginnen om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Vaste onderdelen zijn een inloopmarkt (doorlopend tot 21.00 uur) en een toelichting op het ontwerp-geluidsaneringsprogramma (van 19.30 tot 20.00 uur).
Provincie:
Tag(s):