donderdag, 25. november 2010 - 14:36

Integratie stapje verder met tweede generatie

Amsterdam

De in Nederland geboren niet-westerse allochtonen bepalen meer en meer het beeld van deze groep in onze samenleving. Al bijna de helft van de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) is in Nederland geboren.

De in Nederland geboren, tweede generatie, niet-westerse allochtonen doet het steeds beter in het onderwijs en staat er sociaaleconomisch beter voor dan de eerste generatie. Bovendien beschouwen zij zichzelf veel vaker als Nederlander dan allochtonen van de eerste generatie. Ten opzichte van autochtonen is er nog steeds achterstand in onderwijs en arbeidsmarktperspectieven. Daarnaast is hun gezondheidssituatie kwetsbaar en is er oververtegenwoordiging in de criminaliteit.
Niet-westerse jongeren steeds vaker naar hoger onderwijs

De achterstand van niet-westerse jongeren op autochtone jongeren in het onderwijs wordt kleiner. Binnen het voortgezet onderwijs zijn ze steeds vaker op de hogere niveaus te vinden. Ook neemt de laatste jaren de deelname aan het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen, vooral die van de vrouwen, meer toe dan die van autochtonen.
Tweede generatie heeft beter arbeidsmarktperspectief

De tweede generatie niet-westerse allochtonen heeft een kleinere achterstand op de arbeidsmarkt ten opzichte van autochtonen dan de eerste generatie. Rekening houdend met leeftijdsverschillen heeft de tweede generatie een grotere kans op werk, gemiddeld een hoger inkomen en is vaker economisch zelfstandig dan de eerste generatie. Door de economische crisis in 2009 is de achterstand op de arbeidsmarkt van niet-westerse allochtone jongeren (20 procent werkloosheid) ten opzichte van autochtone jongeren (9 procent werkloosheid) wel weer groter geworden.
Provincie:
Tag(s):