maandag, 27. december 2010 - 9:00

Jacht gesloten wegens aanhoudende weersomstandigheden

Gezien de aanhoudende extreme winterse omstandigheden heeft de provincie Flevoland besloten de jacht per maandag 27 december 2010 om 6.00 uur te sluiten.

De provincie wil met deze maatregel het wild en overige beschermde diersoorten sparen, die momenteel alle beschikbare energie nodig hebben om te kunnen overleven.

Op deze sluiting van de jacht zijn een aantal uitzonderingen van toepassing. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het doden van edelherten in de Oostvaardersplassen ter voorkoming van onnodig lijden, het doden van reeën ter voorkoming van onnodig lijden (verkeersslachtoffers) en schadebestrijding in boomgaarden. Vogels die alleen of in zwermen gevaar kunnen opleveren voor de luchtveiligheid nabij de Luchthaven Lelystad mogen worden verjaagd.

Schade door hazen

Door deze maatregel wordt de kans op schade door hazen in de Noordoostpolder gedurende het komende groeiseizoen verhoogd. Daarom is met faunabeheer afgesproken dat er in januari, wanneer de dooi intreedt, een aanvullende ontheffing zal worden verleend. Zo kan alsnog het overschot aan hazen worden teruggebracht om zo belangrijke schade aan de landbouwgewassen te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):