vrijdag, 10. december 2010 - 17:15

Jean Bronckers waarnemer in Eijsden-Margraten

Margraten

Jean Bronckers (CDA) wordt met ingang van 1 januari 2011 waarnemend burgemeester van de per die datum nieuw gevormde gemeente Eijsden-Margraten. Bronckers is tot 1 januari nog waarnemend burgemeester in de huidige gemeente Margraten.

Het besluit is genomen in goed overleg met de fractievoorzitters van de nieuw gekozen raad van de gemeente Eijsden-Margraten.
De waarneming van het burgemeestersambt van de gemeente Eijsden-Margraten door Jean Bronckers loopt tot de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester. De formele benoemingsprocedure hiervoor wordt na
1 januari 2011 gestart en deze duurt ongeveer een half jaar.

De 65-jarige Bronckers was van 1991 tot 2003 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. In 2006 was hij waarnemend burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen. Van 1 april 2009 tot 31 december is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Margraten.
Provincie:
Tag(s):