maandag, 22. november 2010 - 12:36 Update: 08-07-2014 1:01

Kamer van Koophandel wil één loket voor alle ondernemers

Vandaag verschenen berichten in de media die de toekomst en het bestaansrecht van de Kamer van Koophandel in twijfel trekken.

In een reactie stelt Kamer van Koophandel Nederland dat het afschaffen van de Kamers, die al meer dan 200 jaar ondernemers verder helpen met ondernemen, een ramp zou betekenen voor ondernemers. Algemeen directeur Frans van Steenis: "De rechtszekerheid van alle ondernemers in Nederland, en daarmee van het economisch verkeer, zou in gevaar komen. Ook zouden honderdduizenden startende ondernemers die ieder jaar de sprong wagen naar het vrije ondernemerschap hun belangrijkste onafhankelijke steunpilaar verliezen. En ondernemers die willen groeien of exporteren zouden hun belangrijkste ondersteuningsbron kwijt raken."

1-loket
"Het antwoord ligt niet in het afschaffen van de Kamer van Koophandel, maar juist in het gebruiken van de KvK om de langgekoesterde wens van één loket voor alle informatieve en ondersteunende diensten voor ondernemers te realiseren", aldus Van Steenis. "De Kamer van Koophandel is de enige instantie in Nederland die beschikt over een fijnmazige infrastructuur, met regionale kantoren, door geheel Nederland. Daarmee kunnen wij met deze één-loket aanpak morgen al starten. De Kamer van Koophandel wordt bestuurd door ondernemers- en werknemersorganisaties en zijn zeer efficiënt georganiseerd. De afgelopen tien jaar zijn de heffingen gemiddeld met 20% gedaald terwijl elk jaar steeds meer ondernemers worden ondersteund."

Ondernemersplein
De KvK is al enige tijd met het Ministerie EL&I in gesprek over een betere ondersteuning van ondernemers in Nederland. Doel is realisatie van het Ondernemersplein dat het Kabinet in het Regeerakkoord heeft opgenomen. De lessen uit de recente evaluatie van bureau Berenschot worden hier in meegenomen. Ook andere publieke organisaties die werken voor ondernemers zijn hier bij betrokken.

Ondernemers kunnen in de toekomst bij het Ondernemersplein terecht voor alle dienstverlening en ondersteuning die nodig is voor succesvol ondernemen. Het ondernemersplein biedt straks één fysiek en virtueel loket waar ondernemers, ook voor exportondersteuning, altijd terecht kunnen. De KvK gaat de fijnmazige netwerkstructuur hier voor leveren. De ondersteuning aan ondernemers in Nederland wordt zo aanzienlijk effectiever en goedkoper.

Budgetneutraal
Van Steenis: "Een goed functionerend instituut opheffen dat al 200 jaar naar grote tevredenheid ondernemers verder helpt is dus geen goed plan. Het D66-voorstel zou betekenen dat er weer een hele nieuwe instantie komt. Dat kost veel geld en duurt jaren voordat het werkt. Juist de KvK kan budget neutraal een oplossing bieden voor de lang gekoesterde wens van ondernemers om nu snel één loket voor alle ondernemerszaken te maken. De Kamer van Koophandel ziet de conclusies van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van EL&I dan ook met veel vertrouwen tegemoet."
Categorie:
Tag(s):