vrijdag, 26. november 2010 - 22:23

Kasverlichting in Buitenvaart Almere het meest storend

Almere

Het licht van de kassen vlakbij het natuurgebied De Oostvaardersplassen is voor velen een bron van ergernis. Dit blijkt vrijdag uit onderzoek van de Natuur en Milieufederatie Flevoland naar lichthinder in Flevoland.

Het onderzoek is tussen 29 oktober en 10 november verricht onder het digitale burgerpanel van de federatie. De meeste panelleden vinden het belangrijk dat hun eigen woonomgeving en het buitengebied ’s nachts donker is en geven aan dat het nu te licht is. Lichtbronnen waar men last van heeft zijn langsrijdende auto’s, straatverlichting en buitenverlichting van buren.

Panelleden vinden de verlichting van kassen echter het meest storend, met name de kasverlichting in het gebied Buitenvaart. De kassen zouden daarom beter van lichthinder afgeschermd moeten worden. Het merendeel van het panel meent dat te veel licht een negatieve invloed heeft op de natuur en op de nachtdieren. Bovendien leidt de overmatige verlichting tot onnodige energieverspilling.

Het burgerpanel vindt in meerderheid dat de nacht donkerder mag zijn als het maar niet ten koste gaat van de veiligheid. Hiervoor zijn meerdere maatregelen mogelijk. Zo vindt het panel het belangrijk dat gemeenten een beleidsplan voor lichthinder hebben en dat bedrijven hun verantwoordelijkheid hierin nemen.

Gemeenten kunnen hierbij een rol spelen door bedrijven te verleiden of door middel van wetgeving te verplichten lichthinder zoveel mogelijk tegen te gaan.

Behalve gemeenten en bedrijven moeten mensen ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen door in en om het huis maatregelen te treffen die lichthinder tegen gaan. De meeste panelleden gaven aan zelf geen buitenverlichting te hebben of alleen te verlichten als het nodig is.

Het onderzoek in Flevoland sloot aan bij de Nacht van de Nacht Sterrentelling waarbij mensen werden opgeroepen in hun eigen omgeving te onderzoeken hoe donker het was.

Als het donker is zijn immers meer sterren te zien dan als er veel lichthinder is. Veel panelleden vinden het jammer dat er nog maar weinig plekken in Flevoland zijn waar een mooie sterrenhemel is te zien.
Provincie:
Tag(s):