donderdag, 16. september 2010 - 21:28

Kei biedt Meppel weinig

Meppel

Het concept Kader voor Economische Investeringen (KEI) van de provincie Drenthe heeft weinig te bieden voor Meppel en Zuid-west Drenthe.

Het college van B&W van de gemeente Meppel maakt in een brief aan de provincie haar teleurstelling kenbaar, temeer de Omgevingsvisie van Drenthe ook al weinig ruimtelijk-economische mogelijkheden voor Meppel bood. Het lijkt wel dat de focus van de provincie qua economisch investeringsbeleid voor de komende jaren vooral weer op de regio Assen-Groningen en Zuid-Oost Drenthe ligt. Dit lijkt ook voor ander beleid te gelden. In de reactiebrief op de conceptversie van het KEI doet de gemeente Meppel concrete voorstellen om toch opgenomen te worden in het investeringsbeleid van de provincie.

Burgemeester Jan westmaas: “De gemeente Meppel is de poort naar het Noorden. Het verbindt het westen van ons land met het noorden van Nederland en Noord-Duitsland. Meppel ligt op de grens met Overijssel en sluit goed aan bij de economische ontwikkeling in de regio Zwolle. De regio Zwolle is op dit moment wel dé regio nummer 1 in Nederland qua economische dynamiek. Dan is het toch raar dat de provincie Drenthe via Meppel en ZuidWest Drenthe niet probeert aan te sluiten bij deze ontwikkeling. Meppel is door haar ligging een belangrijk logistiek knooppunt. Dit betekent economische groei. Binnen een paar jaar lopen we vast bij de uitgifte van bedrijventerreinen. Zo snel gaat het in Meppel. Deze werkgelegenheid betekent dat we voldoende woonruimte en voorzieningen nodig hebben voor onze inwoners. Het kan toch niet anders dat de provinicie moet herkennen en erkennen dat er in Meppel geinvesteerd moet worden. We krijgen wel eens het idee dat de beleidsmedewerkers bij de provincie de economische potentie van Meppel niet kennen en alleen maar de kant uitkijken van Assen en Emmen.
Dit is misplaatst. Iedere euro die de provincie in Meppel investeert heeft een hoog rendement.”. In de brief aan de provincie doet Meppel concrete suggesties die gekoppeld zijn aan de vijf prioriteiten die de provincie in het KEI heeft opgeschreven. Namelijk: versterken van de regionale innovatiekracht, optimale aansluiting bedrijfsleven, arbeidsmarkt en onderwijs, optimalisering vestigingsklimaat, het beter benutten van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden en het versterken van de agribusiness.
Provincie:
Tag(s):