woensdag, 2. juni 2010 - 18:09

Kids2b ontvangt 10.000 euro subsidie van gemeente Delfzijl

Delfzijl

De gemeente Delfzijl verleent een subsidie van ruim 10.000 euro aan Kids2b.
De subsidie is bedoeld om middelen aan te schaffen, die aantoonbaar een verhoging van de kwaliteit van voorschoolse educatie opleveren.

Sinds april 2009 voert Kids2b het peuterspeelzaalwerk uit in de gemeente Delfzijl. De gemeente bekostigt de vier voor- vroegschoolse educatie (VVE) locaties uit het onderwijsachterstandenbeleid van het Rijk. De aangevraagde ontwikkelingsmaterialen sluiten aan op de bijbehorende thema’s van VVE Piramide, het programma waarmee de peuterspeelzalen werken.
Provincie:
Tag(s):