donderdag, 1. april 2010 - 11:48

Klachtenlijn MBO van start

Den Haag

Vanaf donderdag 1 april kunnen studenten en ouders met hun klachten over het middelbaar beroepsonderwijs terecht bij de Ombudslijn MBO.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft deze lijn in het leven geroepen mede na aanhoudende kritiek van studenten over de onderwijskwaliteit op een aantal mbo-scholen. De staatssecretaris wil met de Ombudslijn MBO de klachtenafhandeling in het mbo verbeteren en beter inzicht te krijgen op de aard en omvang van de klachten. “Er zijn jongeren op een aantal roc’s die niet de onderwijskwaliteit krijgen waar ze recht op hebben. Daar moet een einde aankomen. De Ombudslijn MBO maakt de problemen inzichtelijk zodat de mbo-instellingen snel paal en perk kunnen stellen aan ongewenste situaties”, stelt Van Bijsterveldt.

Deze Ombudslijn MBO bevordert een snelle afhandeling van klachten door mbo-scholen. De staatssecretaris benadrukt dat de roc’s zelf verantwoordelijk blijven voor een goede klachtenafhandeling en de aanpak van de problemen in het beroepsonderwijs. De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) werkt samen met de Ombudslijn MBO en geeft advies aan de studenten met klachten. Ook via JOB kan een klachtenformulier worden ingevuld zodat alle klachten op één plek worden verzameld. De komende weken worden mbo’ers op de scholen via posters en flyers geïnformeerd over de Ombudslijn MBO.
Provincie:
Tag(s):