dinsdag, 21. september 2010 - 17:26

Koningin moet ook 'bezuinigen'

Den Haag

De totale begroting van ‘de Koning’ voor 2011 bedraagt 39,2 miljoen euro. Dit is lager dan de begroting voor 2010.

Besparingen van per saldo 422.000 euro zitten voor een belangrijk deel in een versobering van de privévliegregeling voor leden van het Koninklijk Huis (305.000) en in het groot onderhoud van de Groene Draeck dat door Hare Majesteit de Koningin zelf wordt betaald (163.000). Ook wordt er vanaf 2011 bespaard op de Koninklijk trein en de personeelskosten voor de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het ‘Besluit gebruik van het regeringsvliegtuig en luchtvaartuigen van de krijgsmacht’ van 3 september 2010 leidt tot besparingen op begroting I vanaf 2011. Het budget voor privévluchten van leden van het Koninklijk Huis wordt gehalveerd en het aantal leden dat gebruik kan maken van deze privéregeling wordt teruggebracht naar de vermoedelijke opvolger van de Koning, de Koning die afstand van het koningschap heeft gedaan en hun echtgenoten.

De uitkeringen aan de Koningin, de Prins van Oranje en Prinses Máxima op grond van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis bedragen voor 2011 7,1 miljoen euro. Deze uitkeringen betreffen zowel het inkomensbestanddeel als de personele en materiële uitgaven.

Begroting I bevat verder de functionele uitgaven van de Koning en de doorbelaste uitgaven van andere begrotingen. Functionele uitgaven zijn te relateren aan de uitoefening van het Koningschap, zoals de inzet van luchtvaartuigen, het reguliere onderhoud van de Groene Draeck, uitgaven die samenhangen met werkbezoeken aan de Nederlandse Antillen en Aruba en de personele en materiële kosten van de Dienst Koninklijk Huis. Onder doorbelaste uitgaven van andere begrotingen vallen de personele en materiële uitgaven voor de Rijksvoorlichtingsdienst, het Militair Huis en het Kabinet der Koningin.
Provincie:
Tag(s):