zaterdag, 20. maart 2010 - 15:33

Koninklijke familie doet mee met NL Doet

Nieuwegein

Hare Majesteit de Koningin en andere leden van de Koninklijke Familie hebben vandaag deelgenomen aan NL Doet, de landelijke vrijwilligersdagen.

Zij hebben bij Stichting Jeugdland in Nieuwegein werkzaamheden verricht om de bouwspeeltuin op te knappen.

De Koningin, de Prins van Oranje, Prinses Máxima, Prins Constantijn, Prinses Laurentien,Prins Maurits, Prinses Marilène, Prins Bernhard, Prinses Annette, Prins Floris en Prinses Aimée hebben gezamenlijk speeltoestellen geverfd, reparatiewerkzaamheden verricht en buitenmuren en opslagruimtes opgeknapt.

NL Doet is vijf jaar geleden, in het kader van het 25-jarig Regeringsjubileum van de Koningin, opgericht onder de naam Make a Difference Day.

NL Doet heeft zich dit jaar vooral gericht op groepen mensen, door hen aan te sporen zich gezamenlijk in te zetten voor een vrijwilligersactiviteit. In dit jaar van het 30-jarig Regeringsjubileum van de Koningin en het daarmee verbonden 5-jarig jubileum van NL Doet heeft de Koninklijke Familie besloten zich gezamenlijk voor één organisatie in te zetten.

NL Doet is georganiseerd door het Oranje Fonds, het fonds voor sociale cohesie in Nederland, in samenwerking met MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling.
Provincie:
Tag(s):