maandag, 13. december 2010 - 21:38

Koninklijke onderscheiding voor Klaas Samplonius

Assen

De burgemeester van Meppel heeft maandagmiddag een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Klaas Samplonius. Klaas Samplonius heeft landelijke bekendheid gekregen door zijn journalistieke werkzaamheden bij dagbladen, radio en televisie.

De uitreiking vond plaats tijdens de feestelijke receptie ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur/hoofdredacteur van RTV Drenthe.

Klaas Samplonius is radioman in hart en nieren. Journalistiek is hem op het lijf geschreven en loopt als een rode draad door zijn leven.
In de 60-er jaren begon Klaas Samplonius zijn loopbaan als redacteur/verslaggever bij de Zwolse Courant, met een onderbreking tijdens zijn militaire dienstplicht, toen hij daarnaast ook redacteur was van “de Vliegende Hollander”, het officiële orgaan van de Koninklijke Luchtmacht.

Daarna volgden banen als redacteur/verslaggever bij een aantal Dagbladen en daarna de overstap naar de Radio- en Televisie-omroepen, als AVRO, NOS, NCRV en later de TROS.

Deze activiteiten hadden leuke bijkomstigheden, zoals het mogen verzorgen van de presentatie van grote evenementen als de inhuldiging van de koningin, koninklijke bezoeken en verkiezingen op de Nederlandse Antillen, Radio Olympia, de TT van Assen, enzovoort.

Bestuurlijke inzet van Klaas Samplonius werd gevraagd bij de TROS, eerst als plaatsvervangend hoofd, later hoofd en uiteindelijk programmaleider radio. Hij werd daarbij tevens lid van het Managementteam. In april 2005 volgde de benoeming tot hoofd van de Ledenorganisatie van de TROS.

In 2007 is hij benoemd tot directeur/hoofdredacteur van RTV Drenthe en als zodanig nam hij maandag afscheid.

Naast deze werkzaamheden is decorandus van 1990 tot 1998 doende geweest met het maandblad voor het Apostolisch Genootschap, van het opzetten tot het redigeren ervan.

Ook is Klaas Samplonius lid van de Vriendenstichting Promens Care, waarbij hij een leidende rol heeft gespeeld bij het ontwikkelen van deze stichting.

Deze stichting heeft tot doel het organiseren, stimuleren en ondersteunen van activiteiten waardoor de maatschappelijke positie van mensen met een beperking en dag- en thuislozen wordt versterkt. Daarnaast is de stichting een platform waar Promens Care, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten. Klaas Samplonius heeft aan de wieg gestaan van deze stichting en zijn kennis, kunde en ervaring ter beschikking gesteld. Hij vervult een ambassadeursfunctie.
Provincie:
Tag(s):